Location Dongguan

Karaoke Time in China
Dongguan China